آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم تعاونی می رساند نظر به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ به حد نصاب نرسید مجمعه عموی فوق العاده نوبت دوم در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ از ساعت ۱۴ در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی - ابتدای جاده مخصوص کرج  با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

 

۱. تمدید مدت فعالیت تعاونی ( ماده ۶ اساسنامه )

۲. طرح و تصویب افزایش مدت تصدی هیات مدیره از ۳ سال به ۵ سال ( اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه )

۳. طرح و تصویب تعداد آرا جهت انتخاب هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی (اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه )

۴. طرح و تصویب حوزه عملیات تعاونی از استان تهران به کل کشور ( اصلاح ماده ۴ اساسنامه)

۵. طرح و تصویب اصلاح شرایط اختصاصی اعضا ( ماده ۱۲ اساسنامه )

 

اعضایی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند تا روز قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مربوطه مطابق ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی نمایند .

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد . حضور همزمان وکیل و موکل در دفتر تعاونی جهت تایید وکالت نامه الزامی می باشد . برگه وکالت نامه با تایید احدی از اعضای هیات مدیره و احدی از بازرسین حقیقی و مهر شرکت معتبر می باشد.

 

تذکر مهم :‌مطابق ماده ۵۹ اساسنامه اعضا محترم پروژه های ارکیده نسترن و سپیدار با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا در جلسه شرکت ننمایند.

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر