آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ از ساعت ۱۴:۳۰ در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی،ابتدای جاده مخصوص کرج با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

  1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین.

  2. طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۰

  3. طرح و تصویب برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱

  4. انتخاب اعضای هیات مدیره ( اصلی و علی البدل )

  5. انتخاب بازرسین ( اصلی و علی البدل )

داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرسین تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (5 روز از تاریخ انتشار آگهی) مهلت دارند که با ارائه تصاویر شناسنامه ، کارت ملی ، گواهی تحصیلی، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه،گواهی عدم سوء پیشینه و در خصوص بازرس حقوقی معرفی نماینده شرکت همراه با مدارک مذکور و مستندات مرتبط با شرکت دارای صلاحیت ( عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) در روزهای غیر تعطیل در ساعت اداری در محل تعاونی حاضر شده و فرم مربوطه را تکمیل و ثبت نام نمایند.

اعضایی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند تا روز قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مربوطه مطابق ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد. حضور همزمان وکیل و موکل در دفتر تعاونی جهت تایید وکالت نامه الزامی میباشد. برگه وکالت نامه با تایید یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرس حقیقی شرکت معتبر می باشد.

تذکر مهم : مطابق ماده 59 اساسنامه اعضاء محترم پروژه های ارکیده و نسترن با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا در جلسه شرکت ننمایند.

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر