پروژه ها

صفحه اصلی پروژه ها
مشخصات پروژه

تعداد بلوک : 2 بلوک A , B  به صورت پیوسته و نعل اسبی
تعداد واحد : 154 واحد
متراژ واحدها : 68 الی 142 متر مربع
تعداد طبقات : 10 طبقه ( 2 طبقه منفی ، 1 طبقه همکف، 7 طبقه مسکونی )

 

تاریخ شروع پروژه :1399

تاریخ پایان پروژه :

افتتاح پروژه :

شریک پروژه :

آدرس و موقعیت جغرافیایی پروژه

آدرس: شاد آباد-خیابان 17 شهریور –خیابان آقا جانی – نبش خیابان گلستان – پلاک 19