اطلاعیه شماره یک پروژه ارغوان

اطلاعیه شماره یک پروژه ارغوان

اطلاعیه شماره یک پروژه ارغوان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

اطلاعیه شماره ۱۶ پروژه نارنجستان

اطلاعیه شماره ۱۶ پروژه نارنجستان

اطلاعیه شماره ۱۶ پروژه نارنجستان

اطلاعیه شماره 15 پروژه نارنجستان

اطلاعیه شماره 15 پروژه نارنجستان

اطلاعیه شماره 15 پروژه نارنجستان

اطلاعیه شماره 15 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 15 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 15 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره ۱۰ پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره ۱۰ پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره ۱۰ پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 9 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 9 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 9 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره دو پروژه " آسمان "

اطلاعیه شماره دو پروژه " آسمان "

پایان زمان واریز وجه پروژه آسمان از زمان درج این اطلاعیه در سامانه اتوماسیون اداری، سایت تعاونی و تابلوی اعلانات تعاونی اعلام میگردد.

اطلاعیه شماره یک پروژه " آسمان "

اطلاعیه شماره یک پروژه " آسمان "

به اطلاع می رساند شرکت تعاونی مسکن در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و تعهدی که نسبت به اعضاء محترم دارد و با توجه به صرفه اقتصادی پروژه مسکونی واقع در خیابان خلیج فارس جهت اجرای پروژه جدید تعاونی مسکن به شرح زیر به حضور اعضاء اعلام می دارد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم در روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 از ساعت 14 در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی – ابتدای جاده مخصوص کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 از ساعت 14/30 در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی،ابتدای جاده مخصوص کرج

 اطلاعیه شماره 12 پروژه مسکونی نارنجستان

اطلاعیه شماره 12 پروژه مسکونی نارنجستان

پیرو اطلاعیه شماره 11 مراتب ذیل جهت آگاهی، اتخاذ تصمیم و اقدام مناسب اعضاء و سهامداران پروژه مسکونی 190 واحدی نارنجستان ، اعلام می¬گردد.

اطلاعیه شماره 10 پروژه مسکونی نارنجستان

اطلاعیه شماره 10 پروژه مسکونی نارنجستان

اطلاعیه شماره 10 پروژه مسکونی نارنجستان

اطلاعیه شماره 6 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 6 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 6 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 5 پروژه سپیدار

اطلاعیه شماره 5 پروژه سپیدار

پیرو اطلاعیه شماره ۴ پروژه سپیدار، ضمن تشکر از همراهی ثبت نام شدگان در این پروژه، بحمدالله قرارداد مربوطه منعقد و %50 وجه نقدی ثمن معامله به شرکت "توسعه سینا" پرداخت شد.      لذا ضروری است با عنایت به مفاد قرارداد منعقد شده، متقاضیان محترم به موارد ذیل توجه و اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.

اطلاعیه شماره 4 پروژه سپیدار سینا

اطلاعیه شماره 4 پروژه سپیدار سینا

اطلاعیه شماره 4 پروژه سپیدار سینا

اطلاعیه شماره 3 پروژه بومهن

اطلاعیه شماره 3 پروژه بومهن

پیرو اطلاعیه شماره¬های 1 و 2 پروژه بومهن و در اجرای مصوبات جلسه مورخ 16/10/99 هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی امداد امام (ره) وهمچنین عطف به بندهای 5 و14 اطلاعیه شماره یک ، نظر به عدم استقبال کامل اعضاء و از آنجایی که ثبت نام شدگان در این پروژه به حد نصاب اعلام شده نرسید ، اقدامات ذیل انجام خواهد شد.

اطلاعیه شماره 3 پروژه سپیدار سینا

اطلاعیه شماره 3 پروژه سپیدار سینا

پیرو اطلاعیه شماره ۲ پروژه ۱۵۴ واحدی سپیدار سینا با عنایت به پیگیری های انجام شده مراتب ذیل را به اطلاع اعضاء محترم می رساند

اطلاعیه شماره دو پروژه بومهن

اطلاعیه شماره دو پروژه بومهن

مهلت زمان ثبت نام پروژه بومهن برای روز های شنبه مورخ 06/10/99 تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 08/10/99 تمدید شد. .

گزارش تصویری عملیات اجرایی پروژه نارنجستان مورخ ۹۹/۰۹/۳۰

گزارش تصویری عملیات اجرایی پروژه نارنجستان مورخ ۹۹/۰۹/۳۰

گزارش تصویری عملیات اجرایی پروژه نارنجستان مورخ ۹۹/۰۹/۳۰