آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

 بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند نظر به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم روز شنبه مورخ 1401/04/25 به حد نصاب نرسید مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم در روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 از ساعت 14 در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

  1. طرح و تصویب اصلاح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تغییر اقامتگاه قانونی شرکت و اختصاص کد پستی تعاونی.

تذکرات مهم :

  1. مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء ( اعم از غایب و مخالف ) نافذ و معتبر خواهد بود.
  2. اعضایی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند تا روز قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مربوطه مطابق ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد. حضور همزمان وکیل و موکل در دفتر تعاونی جهت تایید وکالت نامه الزامی میباشد. برگه وکالت نامه با تایید یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرس حقیقی شرکت معتبر می باشد.

  1.  مطابق ماده  59  اساسنامه اعضاء محترم پروژه های ارکیده و نسترن با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا در جلسه شرکت ننمایند.

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر