آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

 

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ از ساعت ۱۴ در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

  1. طرح و تصویب اصلاح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تغییر اقامتگاه قانونی شرکت و اختصاص کد پستی تعاونی.

اعضایی که امکان حضور در جلسه ندارند می توانند تا روز قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مربوطه مطابق ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد. حضور همزمان وکیل و موکل در دفتر تعاونی جهت تایید وکالت نامه الزامی میباشد. برگه وکالت نامه با تایید یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرس حقیقی شرکت معتبر می باشد.

تذکر مهم : مطابق ماده 59 اساسنامه اعضاء محترم پروژه های ارکیده و نسترن با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا در جلسه شرکت ننمایند.

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر