اطلاعیه شماره 5 پروژه سپیدار

پیرو اطلاعیه شماره ۴ پروژه سپیدار، ضمن تشکر از همراهی ثبت نام شدگان در این پروژه، بحمدالله قرارداد مربوطه منعقد و %50 وجه نقدی ثمن معامله به شرکت "توسعه سینا" پرداخت شد.

     لذا ضروری است با عنایت به مفاد قرارداد منعقد شده، متقاضیان محترم به موارد ذیل توجه و اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.

  1. به منظور پرداخت %50 الباقی ثمن معامله، متقاضیان این پروژه می بایست 4 فقره چک صیادی به تاریخ های 1400/02/10 و 1400/05/10 و 1400/08/10 و 1400/11/10  هر کدام به مبلغ  730/000/000 ریال (هفتاد و سه میلیون تومان) حداکثر تا تاریخ  99/11/30  به دفتر تعاونی  مسکن (یا نماینده مستقر در ساختمان دفتر مرکزی) تحویل  نمایند.
  2. از تمامی متقاضیان گرامی درخواست می گردد، فرم تعهد نامه پیوست این اطلاعیه را تکمیل، و پس از ثبت امضاء و اثر انگشت تا تاریخ  99/11/30  به همراه چک های مطروحه در بند 1 این اطلاعیه،  به دفتر تعاونی مسکن (یا نماینده مستقر در دفتر مرکزی) تحویل نمایند.
  3. با عنایت  به اینکه پس از پرداخت بخش نقدی و تکمیل فرآیند اخذ عدم خلاف و تسویه حساب های مرتبط با مالک، ملک پروژه به تعاونی تحویل می‌گردد ضروری است، ثبت نام شدگان گرامی به منظور شروع عملیات اجرایی، از تاریخ  99/12/15 تا 1400/01/15 ، حداقل مبلغ 500/000/000  ریال و حداکثر 1/000/000/000 ریال به حساب شماره 0200649521000 یا شماره شبا    120170000000200649521000 IR  نزد بانک ملی شعبه 526 ، کمیته امداد واریز نمایند.

بدیهی است واریزی این مرحله در امتیازات انتخاب  واحد  موثر  بوده و بالطبع واریزی بیشتر و زمان بیشتر، مشمول امتیاز بالاتری خواهد شد.

  1. با عنایت به شرایط خاص قرارداد این پروژه و به منظور صیانت از حقوق سایر افراد ثبت نام شده در پروژه و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی به تعاونی، در صورتی که حتی یکی از چک های دریافتی (کلاً یا جزاً) با مشکل تکمیل موجودی ­در سررسیدهای اعلام شده مواجه گردد، تعاونی مسکن بدون تشریفات قانونی و اطلاع قبلی، ثبت نام فرد را ملغی و بر اساس نظر هیأت مدیره، فرد دیگری را جایگزین خواهد نمود. بر این اساس، مطابق تعهد نامه پیوست، صرفاً اصل واریزی ها  به فرد مذکور عودت و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب می گردد.
  2. از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه، هرگونه نقل و انتقال امتیاز یا مالکیت این پروژه به  افراد غیر، بدون اخذ تاییدیه هیأت مدیره تعاونی مسکن، ممنوع و مورد تایید تعاونی نخواهد بود.
  3. مطابق ماده ۵۶ اساسنامه تعاونی مسکن، امتیازات ثبت نام شدگان بر اساس فرمول ذیل و با رعایت اولویت ابتدا اعضاء و سپس سهامداران و... انجام خواهد شد. بدیهی است تمامی ثبت نام شدگان گرامی در قالب دو لیست  مجزا به تفکیک اعضاء و سهامداران و ... تعیین امتیاز خواهند شد.

 

 

  1.   تلاش می گردد تا تاریخ 1400/05/15، انتخاب واحد ثبت نام شدگان در پروژه انجام و چک های دریافتی بعد از این مرحله، مطابق متراژ انتخابی، تعدیل و متناسب سازی گردد. لذا ضروری است  تا تاریخ مذکور، تمامی ثبت  نام شدگان بصورت مساوی در پرداخت های وجوه اولیه ی خرید این پروژه، همکاری نمایند.

 

برای دانلود تعهد نامه کلیک کنید 

 

 

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر