اطلاعیه شماره 3 پروژه بومهن

پیرو اطلاعیه شماره­های 1 و 2 پروژه بومهن و در اجرای مصوبات جلسه مورخ  99/10/16 هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دفتر مرکزی امداد امام (ره) وهمچنین عطف به بندهای  5 و14 اطلاعیه شماره یک ، نظر به عدم استقبال کامل اعضاء و از آنجایی که ثبت نام شدگان در این پروژه به حد نصاب اعلام شده نرسید ، اقدامات ذیل انجام خواهد شد.

  1. این پروژه از دستور کار تعاونی خارج می گردد.
  2. وجوه نقدی  واریزی در اسرع وقت به شماره حساب و شبای اعلام شده در زمان ثبت نام واریز  می­گردد.
  3. به منظور دریافت دوفقره چکهای تحویلی ضروری است از روز شنبه مورخ 99/10/20 لغایت  چهارشنبه  99/10/24 به دفتر تعاونی مسکن مراجعه فرمائید ، آن دسته از اعضایی که در دفتر مرکزی مستقر هستند روزهای دوشنبه مورخ 99/10/22 و چهارشنبه 99/10/24 از ساعت 9 تا 12 به اتاق شماره 664 طبقه ششم ساختمان مرکزی امداد  مراجعه فرمایند.

 

       با احترام   

        هیأت مدیره تعاونی مسکن

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر