گزارش تصویری عملیات اجرایی پروژه نارنجستان مورخ ۹۹/۰۹/۳۰

 بتن ریزی ستونهای طبقه همکف بلوک A

ادامه عملیات اجرای سقف طبقه زیرزمین بلوک B

شروع آرماتوربندی ستونهای طبقه زیرزمین بلوک C

 

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر