اطلاعیه ثبت نام پروژه مهسان - اطلاعیه شماره 2

احتراماً با درود وسلام بر پیامبر اعظم (ص) وخاندان پاک ومطهرش (ع) وبا آرزوی سلامتی وتوفیق روز افزون  پیرو اطلاعیه شماره 5310/550 مورخ 97/10/03 با توجه به در خواست مکرر برخی از شما عزیزان در خصوص تعدیل مبلغ دریافتی  اولیه برای ثبت نام در پروژه مهسان نظر به اینکه  هدف هیئت مدیره فراهم نمودن زمینه مشارکت  هرچه بیشتر  اعضاء محترم  می باشد     جلسه ای در این خصوص روز یکشنبه  مورخ 97/10/23 تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

الف) مبلغ اولیه ثبت نام در دو مرحله ، مبلغ پانصد میلیون ریال هنگام ثبت نام  ومبلغ 500 میلیون  ریال دیگر چک به تاریخ 97/10/20 دریافت می گردد.

ب) مبلغ دو میلیارد ریال بعدی در دو مرحله به شرح ذیل:

1ـ چک به مبلغ یک میلیارد ریال به تاریخ 98/02/15

2ـ چک به مبلغ یک میلیارد ریال به تاریخ  98/4/15

دریافت میگردد.

ج) مشارکت  اعضاء در پروژه به میزان خرید 3 دانگ از یک  واحد آپارتمان  بلا مانع  است وحتی الامکان عضو با کمک تعاونی نسبت به انتخاب شریک اقدام خواهد نمود در غیر این صورت تعاونی شریک را به عضو معرفی می نماید.

د) مهلت ثبت نام تا شنبه  مورخ 97/11/06 تمدید گردید.

ه) سایر شرایط مطابق مفاد اطلاعیه فوق الذکر  می باشد.

امیدواریم با استعانت از درگاه ایزدمنان بتوانیم خدمات شایسته ای را به همکاران محترم ارائه  نماییم.

                                                                                                                     هیئت مدیره تعاونی مسکن

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر